Os nosos servizos

Somos a túa correduría de seguros.

Alá polo ano 1987, na vila de Foz, empeza a nosa andaina na actividade como Axente de Seguros, ofrecendo un servizo máis aos nosos clientes para contratar os seus seguros privados. Actualmente somos unha nobre Correduría de Seguros que traballamos a nivel Nacional baixo a autorización e supervisión da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións nº J3301, coa denominación social de BFL XESTIÓN INTEGRAL SERVIZOS, SL, mantendo o mesmo principio de seriedade, honestidade e respecto polos nosos clientes. Son moitas as entidades/compañías aseguradoras do mercado Español coas que temos concertado relación comercial para distribuír os seus produtos de seguro. Subscrito seguro sobre garantía financeira e de responsabilidade civil conforme ao R.D. Lei 3/2020.

Todo o equipo que traballados na Correduría, contamos coa acreditación outorgada polo Ministerio de Economía e Facenda de Mediadores de Seguros Titulados, necesaria e obrigatoria para exercer esta actividade e, toda a experiencia profesional adquirida ao longo dos anos con formación continua para estar sempre actualizados e aprendendo. Tamén estamos presentes desde sempre no Colexio de Mediadores de Seguros de Lugo.
Xunto co equipo de profesionais que forman a empresa afín BFL CONSULTING EMPRESARIAL SLU, que son asesoría fiscal-contable, laboral, inmobiliaria e outros servizos complementarios, logramos un tándem empresarial prestando unha ampla e complexa xestión e tramitación en case todos os sectores administrativos e a formalización de seguros privados, tanto no ámbito persoal como empresarial, implantando as ferramentas de traballo tecnolóxicas que esta xeración dixital esixe. Sentindo que os nosos clientes son o noso máis prezado tesouro e que somos correspondidos coa súa fidelidade ano tras ano.

A Correduría conta con dous departamentos de traballo definidos pero coordinados, con atención ao cliente personalizada 100%.

Departamento de produción e contratación

 • Asesoramos na contratación e renovación dos seguros e a súa fiscalidade. Ofrecendo campañas e promocións na contratación dos seguros.
 • A evolución na contratación dun seguro tanto para a vida particular como para a empresa pasa por estar en posesión dun perfil/historial do cliente/tomador/asegurado que as compañías identifican mediante o noso documento DNI/NIF/NIE ou CIF e, tamén por ser previsores e contratar ou revisar os contratos de seguro cunha anticipación ata seis meses antes do seu vencemento para conseguir unha prima/prezo máis bonificado, mínimo con anticipación de dous meses.

Departamento de sinistros e administración

 • Xestionamos os sinistros dos clientes coas compañías aseguradoras.

No mercado hai moitos produtos de seguros dirixidos tanto a particulares, autónomos, empresas, asociacións e outras entidades legalmente constituídas. E novidades que se van incorporando e nacen das necesidades e eventualidades desta era dixital.

Seguros persoais:

 • Vida, aforro e investimento.
 • Dependencia.
 • Accidentes persoais.
 • Saúde, enfermidade, hospitalización.

Seguros danos/patrimonais:

 • Auto, moto, e demais vehículos.
 • Vivendas.
 • Comercios/negocios.
 • Edificios/Comunidades.
 • Embarcacións recreo.
 • Mascotas.
 • Transporte.
 • Empresas.
 • Responsabilidade Civil/Profesional.
 • Agrarios.

Seguros prestación servizos:

 • Defensa xurídica.
 • Asistencia viaxe.
 • Decesos.