Política de Privacidade

BFL Consulting infórmache sobre a súa Política de Privacidade relativa ao tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios que se poidan recoller durante a navegación polo sitio web. https://www.bflconsulting.es/.

Neste sentido, BFL Consulting garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade.

 

Identidade do responsable

 • Titular: BFL Consulting
 • Domicilio: Rúa Eduardo Pondal 30, Entresuelo - 27780 Foz (Lugo)
 • Correo electrónico: inmobiliaria@bflconsulting.es
 • Sitio Web: https://www.bflconsulting.es/.

 

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais que poida ter unha ou varias finalidades concretas sobre as que o Titular informará previamente ao Usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para a finalidade ou fins para os que se solicita.
 • Principio de limitación e prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para a finalidade ou fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros que estean inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de forma que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

 

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://www.bflconsulting.es/. non se precisa que facilites ningún dato persoal.

Os casos nos que si facilita os seus datos persoais son os seguintes:

 • Formularios de contacto
 • Formularios de inscrición ás ofertas de emprego

 

Dereitos

O Titular infórmalle que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é de carácter persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que supón que calquera cliente, abonado ou colaborador que en calquera momento facilitou os seus datos, poderá dirixirse a BFL Consulting e solicitar información sobre os datos que almacena e como se obtiveron, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a inmobiliaria@bflconsulting.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, á Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que lle afectan infrinxen o Regulamento.

 

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio Web para mandar un correo ao Titular, subscríbeste ao seu boletín estás facilitando información de carácter persoal da que o responsable é BFL Consulting Esta información pode incluír datos de carácter persoal como pode ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, das o teu consentimento para que a túa información sexa recopilada, empregada, xestionada e almacenada por — BFL Consulting — solo como se describe na presente Política de Privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións recollidas na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio Web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio Web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do Usuario cando navega polo sitio Web no cal as características e finalidade están detalladas na Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. BFL Consulting ten presencia en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais guiarase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.
  Podes consultar as políticas de privacidade das principais nas nosas redes sociais.
 • O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presencia na rede social, informarte das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.
 • En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

 

Seguridade dos datos persoais

Para garantir os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os teus datos poderán ser incorporados nun ficheiro de lista de correo, do cal BFL Consulting é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que BFL Consulting toma todas as medidas de seguridade necesarias e che garante que os datos persoais só se empregarán para os fins dados.

BFL Consulting informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa salvidade de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só vai a levarse a cabo a cesión de datos ao terceiro cando BFL Consulting dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, nestes casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

 

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc...). O contido incrustado doutras webs compórtase exactamente da mesma maneira que si terías visitado a outra web.

Estes sitios Web poden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

 

Política de Cookies

Para que este sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no teu navegador web.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

 

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio Web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das cookies.

 

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

 

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporciones ao Titular se conservarán ata que solicites a súa supresión.

 

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  Google Analytics emprega "cookies", que son arquivos de texto ubicados no teu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio Web. A información que xera a cookie acerca do uso do sitio Web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información.

Tamén podes ver unha lista dos tipos de cookies que emprega Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

 

Navegación Web

Ao navegar por https://www.bflconsulting.es/. pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se empregan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio Web empregalos seguintes servizos de análise de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular emprega a información obtida para obter datos estadísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recopilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través dos distintos ligazóns que contén o sitio Web.

 

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio Web és o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio Web exonerando a BFL Consulting de calquera responsabilidade ao respecto.

 

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio Web declaras haber sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte de BFL Consulting na forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

 

Revogabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a inmobiliaria@bflconsulting.es xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. o equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que BFL Consulting estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

 

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar a presente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.