Aviso legal

Datos do Responsable

Neste espazo, o USUARIO poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.

BFL Consulting Empresarial S.L.U. como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

Esta web, polo tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) y a LSSI-CE a Lei 34/2002, do 11 de Xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

 

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web, integrantes do sitio web https://www.bflconsulting.es/ incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, https://www.bflconsulting.es/ (“Usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal https://www.bflconsulting.es/

 

Datos persoais que recabamos e como o facemos

Consultar a Política de privacidade

 

Compromisos e obrigacións dos usuarios

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, en modo algún, o inicio dunha relación comercial con BFL Consulting Empresarial S.L.U. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio Web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e o orde público.

Queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto aos contidos desta web, prohíbese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;
 • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;
 • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización da web, https://www.bflconsulting.es/ , o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidera danar a imaxe, os intereses e os dereitos de BFL Consulting Empresarial S.L.U. ou de terceiros o que puidera danar, inutilizar ou sobrecargar o portal (indicar dominio) ou que impedira, de calquera forma, a normal utilización da web.

Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son enteiramente fiables e que, polo tanto BFL Consulting Empresarial S.L.U. non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

 

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario a BFL Consulting Empresarial S.L.U. poden ser almacenados nas bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a BFL Consulting Empresarial S.L.U. asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e BFL Consulting Empresarial S.L.U. emprega un canle seguro, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos https, polo tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

 

Reclamacións

BFL Consulting Empresarial S.L.U. informa que existen follas de reclamación a disposición de usuarios e clientes.

O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo un correo electrónico a https://www.bflconsulting.es/ indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación.

O usuario/comprador poderá notificarnos a reclamación, ben a través de correo electrónico a: inmobiliaria@bflconsulting.es ou ben por correo postal dirixido a: BFL Consulting Empresarial S.L.U. o seguinte formulario de reclamación:

 

Plataforma de resolución de conflitos

Por si pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible no seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Propiedade intelectual e industrial

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de https://www.bflconsulting.es/.

O usuario debe comprometerse a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de https://www.bflconsulting.es/.

O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, que contén sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou terceiro consideren que produciuse unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a BFL Consulting Empresarial S.L.U. indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación fose presentada por un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilizase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

 

Ligazóns externos

As páxinas da web https://www.bflconsulting.es/, proporcionan ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros tales como:

 • Contidos doutros blogs
 • Ferramentas
 • Recursos

O único obxecto dos ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder a ditos ligazóns.

BFL Consulting Empresarial S.L.U. non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso a ditos ligazóns.

Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio, páxinas, promocións, programas de afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario.

A Información que se proporcione nestes sitios patrocinados ou ligazóns de afiliados está ligada ás políticas de privacidade que se utilicen en ditos Sitios e non estará ligada a esta política de privacidade. Polo que recomendamos encarecidamente aos Usuarios a revisar detalladamente ás políticas de privacidade dos ligazóns de afiliado.

 

Política de comentarios

Na nosa web permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas.

Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, queixas, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara a o autor ou cara a outros membros.

Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privados ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos.

Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados unicamente con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado spam en xeral.

 

Exclusión de garantías e responsabilidades

O Prestador non otorga ningunha garantía ni se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puideran emanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

 

Contacto

No caso de que calquera Usuario tivese algunha dúbida acerca destas condicións legais ou calquera comentario sobre o portal https://www.bflconsulting.es/ por favor diríxase a inmobiliaria@bflconsulting.es

O aviso legal foi actualizado por última vez o 22 de Setembro de 2020.

De parte do equipo que formamos BFL Consulting Empresarial S.L.U. agradecémosche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal.